Rashtriya Sankalp Diwas (National Rededication Day) Pledge at Kerala Raj Bhavan on 31st October 2016.